FAIL (the browser should render some flash content, not this).
FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Search

2012

Klanten Service:
customers@snelschrift.nl

Ondersteuning training:
support@snelschrift.nlVeel gestelde vragen...
Via onze site kunt antwoorden vinden op veelgestelde vragen van onze klanten. Staat u vraag er niet bij? Mail hem dan naar support@snelschrift.nl
======================================
Vraag

Hoe is de basistraining(zelfstudie) )opgebouwd?
Antwoord
De basistraining voor de VSM Methode® is zorgvuldig opgebouwd uit een serie lessen. Deze lessen kennen een vaste opbouw bestaande uit de volgende onderdelen:
1.Verkortingsprincipes
Centraal in de VSM Methode® staan verkortingsprincipes. Deze zijn logisch opgebouwd zodat ze gemakkelijk zijn te onthouden. Deze verkortingsprincipes dienen aandachtig bestudeert te worden.
2. Leren door doen
Direct na een lesonderdeel met verkortingsprincipes vindt u een doelgerichte oefening waar het geleerde in praktijk gebracht kan worden. Door deze oefeningen zult u de verkortingen snel gaan leren wegschrijven doch ook vanuit de verkortingen weer de originele woorden leren lezen.
3. Belangrijke tips
Naast de verkortingsprincipes en oefeningen zijn er regelmatig belangrijke tips die het notuleren met de VSM Methode® vergemakkelijken.
======================================
Vraag
Kunt u een voorbeeld geven uit de lessenserie van de basistraining?
Antwoord
Een voorbeeld van een stukje uit een les:

U weet dat het Nederlandse alfabet 26 letters kent namelijk a t/m z. U heeft nu bijna alle 26 één-letter verkortingen van de VSM geleerd. Er blijven er nog vijf over die wij hierna weergeven.

b De eerste van deze vijf is het woordje: bij
In de stenografie schrijven we daarvoor een steno-teken, dat letterlijk vertaald een b is.
b = bij

c De tweede van deze vijf is het woordje: dan
In de stenografie wordt in plaats van het woordje dan een steno-teken opgeschreven, dat veel lijkt op de letter c
c = dan

j De derde van de vijf is het woordje: je of jij
Hiervoor schrijven we de j op. Dat is ook in de stenografie het geval
j = je, jij

y De vierde van de vijf is het woordje: hij
We kennen de verkorting van het woordje het al namelijk een h
Het woordje hij verkorten we met de griekse y

hij zal = y l

hij wordt = y r

hij geeft = y g

hij was = y q

hij zei = y z

Voorbeeld les zinnen:

Naar aanleiding van uw schrijven d.d. 8 augustus 2012 delen wij u mede dat wij u in de loop van volgende week zullen bezoeken.
nav u sryv dd 8/12/12 dwum da w u idlv vgd wk l bzoek

Geachte mevrouw,  wij delen u mede dat wij uw bezoek bijzonder op prijs zullen stellen.
gat mv  wdum  da  w  u  bzoek  bzd  p  ps  l  stel
 
Uw antwoord met belangstelling tegemoetziende, verblijven wij,  hoogachtend.
u  aw  mt  blsi  tgmzd  vbf  w  hat

Te zijner tijd zal daar een belangrijke reorganisatie plaatsvinden.
tzt  l  dr  e  blrk  reorg  plvinn

Wij zullen u zo spoedig mogelijk een antwoord doen toekomen.
w  l  u  zsm  e  aw  dn  toekom

Hij is een dankbare man geworden; dat hadden wij niet voor mogelijk gehouden.
y  s  e  dankb  man  r   da  ad  w  nt  V  mgl  ghou

Logisch opgebouwde verkortingen:

aw          =      antwoord
baw        =      beantwoord
gaw        =      geantwoord
vaw        =      verantwoord
vawi       =      verantwoording
vawdl     =      verantwoordelijk
vawdlh   =      verantwoordelijkheid

======================================


 


Home       :      About Us       :      Services       :       Products       :      Support       :      Contacts
Copyright © 2012, IDM Nederland, All Rights Reserved  |  Privacy Policy
Adres:
IDM Nederland
Kemnade 25
7608 MA Almelo